Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over BTW

BTW staat voor Belasting over de Toegevoegde Waarde. Het is een indirecte belasting die wordt geheven op de verkoop van goederen en diensten. In Nederland zijn ondernemers die economische activiteiten verrichten in principe belastingplichtig voor BTW. Dit betekent dat zij BTW moeten berekenen, innen en afdragen aan de Belastingdienst.

In principe zijn de levering van goederen en de verrichting van diensten belastbaar met BTW, tenzij ze expliciet zijn vrijgesteld of buiten het bereik van BTW vallen. De Wet op de Omzetbelasting 1968 bepaalt welke goederen en diensten onderworpen zijn aan BTW. Het algemene tarief van 21% is van toepassing op de meeste goederen en diensten, maar er is ook een verlaagd tarief van 9% voor bepaalde categorieën, zoals voeding, boeken en medicijnen.

Ondernemers die onder de BTW-plicht vallen, moeten zich registreren bij de Belastingdienst en een BTW-nummer aanvragen. Ze moeten correcte facturen uitreiken aan hun klanten bij belastbare leveringen en diensten. Daarnaast zijn ondernemers verplicht om een gedegen administratie bij te houden van hun BTW-activiteiten, inclusief het registreren van inkomende en uitgaande facturen en het indienen van BTW-aangiften bij de Belastingdienst.

In Nederland gelden er verschillende BTW-tarieven. Het algemene tarief is 21% en wordt toegepast op de meeste goederen en diensten. Er is ook een verlaagd tarief van 9% dat van toepassing is op bepaalde categorieën, zoals voeding, boeken en medicijnen. Daarnaast zijn er speciale tarieven van toepassing, zoals 0% BTW voor internationale handel en bepaalde medische diensten.

Om de BTW op uw facturen te berekenen, moet u het bedrag van de goederen of diensten vermenigvuldigen met het toepasselijke BTW-tarief. Bijvoorbeeld, als u een factuur uitreikt voor €100 exclusief BTW tegen het algemene tarief van 21%, is de berekening als volgt: €100 x 21% = €21. Het bedrag van €21 is de BTW die aan de klant in rekening moet worden gebracht.

Als ondernemer moet u de BTW die u hebt ontvangen op facturen (BTW in) apart houden en deze periodiek afdragen aan de Belastingdienst. Dit gebeurt via de BTW-aangifte, waarin u het verschuldigde bedrag aan BTW berekent op basis van de ontvangen BTW en de betaalde BTW op inkoopfacturen.

Het niet naleven van de BTW-regels kan ernstige gevolgen hebben. Als ondernemer loopt u het risico op boetes en andere juridische complicaties. Het is belangrijk om de BTW-wetgeving zorgvuldig na te leven en ervoor te zorgen dat u aan uw verplichtingen voldoet, zoals het correct berekenen, rapporteren en betalen van BTW.

Voor meer informatie over BTW en specifieke situaties kunt u terecht bij de Belastingdienst. Zij verstrekken gedetailleerde informatie over BTW-wetgeving, verplichtingen en procedures. Daarnaast kan het raadplegen van een professionele belastingadviseur u helpen bij het begrijpen van de BTW-regels en het nemen van de juiste beslissingen voor uw bedrijf.

Om de BTW te berekenen kun je op onderstaande knop klikken om direct onze calculator te starten:

Hoe werkt het?

  1. Vul het bedrag in waarop je de BTW wilt berekenen.
  2. Kies uit een BTW-tarief van 9% of 21%.
  3. Kies of het bedrag dat je ingevoerd hebt inclusief of exclusief BTW is.
  4. Klik op bereken.

BTW is een complex onderwerp met verschillende wetten en regels waar ondernemers aan moeten voldoen. Deze veelgestelde vragen hebben hopelijk wat duidelijkheid gebracht over belangrijke aspecten van BTW, zoals wie het moet betalen, welke goederen en diensten belastbaar zijn, de verplichtingen van ondernemers en hoe BTW berekend en afgedragen moet worden.