BTW op facturen

BTW op facturen: hoe doe je dat en wat zijn de eisen?

Als ondernemer is het belangrijk om BTW-facturen correct op te stellen. Een BTW-factuur is niet alleen een bewijs van de geleverde goederen of diensten, maar ook een cruciaal document voor de BTW-administratie en de Belastingdienst. In deze uitgebreide gids worden de richtlijnen en vereisten besproken voor het correct opstellen van BTW-facturen, inclusief de benodigde informatie en hoe je aan de factureringsvereisten kunt voldoen.

Factureringsvereisten

Bij het opstellen van een BTW-factuur moeten de volgende elementen en informatie worden opgenomen:

 • Jouw bedrijfsgegevens: Vermeld de volledige bedrijfsnaam, adres en contactgegevens van jouw onderneming, inclusief het BTW-identificatienummer.
 • Factuurnummer: Geef elke factuur een uniek factuurnummer. Hierdoor kun je facturen eenvoudig identificeren en ordenen.
 • Factuurdatum: Vermeld de datum waarop de factuur is uitgegeven.
 • Klantgegevens: Inclusief de volledige bedrijfsnaam, adres en contactgegevens van de klant aan wie de factuur is gericht.
 • Beschrijving van goederen of diensten: Geef een duidelijke en gedetailleerde omschrijving van de geleverde goederen of diensten.
 • Hoeveelheid en eenheidsprijs: Vermeld de hoeveelheid geleverde goederen of de omvang van de verrichte diensten, samen met de eenheidsprijs.
 • BTW-tarief en bedrag: Geef het toepasselijke BTW-tarief weer, zoals het standaardtarief (meestal 21%) of een verlaagd tarief. Bereken en vermeld het bedrag aan BTW dat van toepassing is op de geleverde goederen of diensten.
 • Totaalbedrag: Bereken het totaalbedrag van de factuur, inclusief de BTW.

Digitale Facturering

Digitale facturering, ook wel elektronische facturering genoemd, is een veelgebruikte en efficiënte methode voor het verzenden en ontvangen van facturen. Het biedt diverse voordelen, zoals snellere verwerking, kostenbesparing en verminderd papierverbruik. Bij het gebruik van digitale facturering zijn er echter enkele belangrijke overwegingen waar je rekening mee moet houden:

 • Authenticiteit en integriteit: Zorg ervoor dat de elektronische factuur authentiek is en de integriteit ervan is gewaarborgd. Gebruik bijvoorbeeld digitale handtekeningen of andere beveiligingsmaatregelen om de geldigheid van de factuur te waarborgen.
 • Bewaartermijnen: Bewaar elektronische facturen gedurende de vereiste bewaartermijn. Zorg ervoor dat je voldoet aan de wettelijke vereisten voor het bewaren van elektronische facturen.
 • Veiligheid en privacy: Bij het gebruik van digitale facturering is het belangrijk om aandacht te besteden aan de veiligheid en privacy van de verzonden en ontvangen facturen. Zorg ervoor dat je gebruikmaakt van beveiligde en versleutelde communicatiekanalen om te voorkomen dat gevoelige informatie in verkeerde handen valt. Daarnaast moet je erop letten dat de persoonlijke gegevens van jouw klanten en zakelijke partners worden beschermd en in overeenstemming zijn met de geldende privacywetgeving.

Bedrag inclusief of exclusief BTW berekenen?

Factureringssjablonen en factureringssoftware

Het voldoen aan de factureringsvereisten is essentieel om ervoor te zorgen dat jouw BTW-facturen correct en volledig zijn. Gelukkig zijn er handige hulpmiddelen beschikbaar, zoals factureringssjablonen en factureringssoftware, die je kunnen helpen bij het opstellen van de facturen en het waarborgen van naleving van de regelgeving.

In dit gedeelte wordt nader ingegaan op het gebruik van deze tools en het belang van nauwkeurigheid en volledigheid bij het opstellen van facturen.

Factureringssjablonen

Factureringssjablonen zijn vooraf ontworpen formats die alle noodzakelijke informatie bevatten die op een BTW-factuur moet worden vermeld. Deze sjablonen zijn vaak aanpasbaar, zodat je ze kunt afstemmen op de specifieke behoeften van jouw bedrijf.

Door het gebruik van factureringssjablonen kun je ervoor zorgen dat je geen belangrijke gegevens mist bij het opstellen van jouw facturen. Je hoeft alleen de relevante informatie in te vullen, zoals jouw bedrijfsgegevens, klantgegevens, omschrijving van de goederen of diensten, bedragen en BTW-tarieven.

Factureringssoftware

Factureringssoftware biedt een geautomatiseerde oplossing voor het opstellen en beheren van BTW-facturen. Deze software is speciaal ontworpen om te voldoen aan de factureringsvereisten en om jouw factureringsproces efficiënter te maken.

Met factureringssoftware kun je jouw klant- en productgegevens beheren, automatisch berekeningen uitvoeren voor de BTW-bedragen, factuurnummers genereren en facturen digitaal verzenden naar jouw klanten. Bovendien kunnen deze tools vaak worden geïntegreerd met boekhoudsystemen, wat zorgt voor een naadloze stroom van financiële gegevens.

Door te voldoen aan de factureringsvereisten en alle benodigde informatie correct weer te geven, zorg je voor een duidelijke en nauwkeurige weergave van de geleverde goederen of diensten en voldoe je aan de wettelijke verplichtingen.

Gebruik factureringssjablonen of factureringssoftware om het proces te vergemakkelijken en zorg ervoor dat je altijd de geldende wet- en regelgeving volgt. Op deze manier kun je jouw BTW-administratie op orde houden en problemen met de Belastingdienst voorkomen.