BTW-aangifte

BTW-aangifte (omzetbelasting) voor bedrijven: een gids

Als bedrijf in Nederland ben je verplicht om BTW-aangifte te doen bij de Belastingdienst. In deze gids leggen we uit hoe en wanneer je jouw BTW-aangifte moet doen, welke formulieren je moet gebruiken, wat de deadlines zijn en welke documentatie je nodig hebt.

BTW-aangifte: wat is het?

BTW-aangifte is het proces waarbij je als ondernemer de Belastingdienst informeert over de BTW die je hebt ontvangen en betaald in een bepaalde periode. Je dient aangifte te doen over de omzetbelasting die je verschuldigd bent aan de Belastingdienst of die je kunt terugvragen.

Aangifteperiodes

De frequentie van de BTW-aangifte hangt af van de omvang van je onderneming. In de meeste gevallen dien je per kwartaal aangifte te doen. Er zijn echter situaties waarin je verplicht bent om per maand aangifte te doen, zoals bij een hoog omzetbedrag of wanneer je als nieuwe ondernemer start.

De deadlines voor het indienen van BTW-aangifte verschillen per aangifteperiode. Over het algemeen gelden de volgende deadlines:

  • Kwartaalaangifte: De aangifte moet uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op het betreffende kwartaal worden ingediend.
  • Maandaangifte: De aangifte moet uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de betreffende maand worden ingediend.

Het is belangrijk om de deadlines goed in de gaten te houden en ervoor te zorgen dat je op tijd je BTW-aangifte indient om eventuele boetes en rente te voorkomen.

Formulieren en documentatie

Voor het doen van BTW-aangifte maak je gebruik van het aangifteformulier omzetbelasting. Dit formulier kun je online invullen via het beveiligde gedeelte van de website van de Belastingdienst. Het formulier is ingedeeld in verschillende rubrieken waarin je de BTW-bedragen moet vermelden.

Om je BTW-aangifte correct en volledig in te vullen, heb je de volgende documentatie nodig:

  • Inkoopfacturen: Alle facturen die je hebt ontvangen voor inkopen waarop BTW rust.
  • Verkoopfacturen: Alle facturen die je hebt uitgereikt aan klanten waarop BTW wordt berekend.
  • Kas- en bankboek: Een overzicht van alle ontvangsten en betalingen in verband met de omzetbelasting.

Zorg ervoor dat je de facturen en boekhoudkundige gegevens goed bijhoudt en bewaart, zodat je ze gemakkelijk kunt raadplegen bij het invullen van je BTW-aangifte.

Correcties en suppletieaangifte

Het kan voorkomen dat je na het indienen van je BTW-aangifte ontdekt dat er fouten zijn gemaakt of dat bepaalde gegevens onjuist of onvolledig waren. In dergelijke gevallen dien je een correctie aan te brengen door middel van een suppletieaangifte.

De suppletieaangifte moet worden ingediend als er sprake is van een verschil van €1.000 of meer, of als je een fout hebt gemaakt in een eerder ingediende aangifte.

Het correct en tijdig indienen van BTW-aangifte is van groot belang voor je bedrijf. Door de juiste formulieren te gebruiken, de benodigde documentatie bij te houden en de deadlines in acht te nemen, kun je voldoen aan je verplichtingen ten aanzien van de Belastingdienst. Vergeet niet om eventuele correcties aan te brengen door middel van een suppletieaangifte als er fouten zijn gemaakt. Raadpleeg altijd de actuele regelgeving van de Belastingdienst of schakel professioneel advies in om ervoor te zorgen dat je BTW-aangifte correct en volledig is.

Bereken BTW met onze handige calculator